?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Delia-Georgeta Dumitraș
Șef IIN - Cercetător Științific I

Domenii de activitate: Mineralogie (mineralogie speleană, mineralogia skarnelor, mineralogia compușilor mineralurgici), metode moderne de analiză a mineralelor, (difractometrie de raze X în pulberi, spectrometrie de absorție în infrarosu, analize termice, SEM), mediu (poluarea, protecția și managementul mediului), arheometrie, geodiversitate.

d_deliaro@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Dan Grigore
Cercetător Științific II

 Domenii de activitate: muzeologie, conservare si protejare a patrimoniului national geologic, paleontologie, geodiversitate, biostratigrafie mezozoica, stratigrafie Carpatii Orientali si Meridionali, educatie

dan1_grigore@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Valentin Paraschiv
Cercetător Științific III

Domenii de activitate: muzeologie, paleobotanică, macroresturi vegetale neozoice,
taxonomia, nomenclatura i filogenia plantelor fosile, paleoecologie, paleoclimatologie,
biostratigrafie, paleogeografie, petrologie sedimentară, cărbuni, geodiversitate.

paleovaly@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Diana Perșa
Cercetător Științific

Domenii de activitate: hidrogeologie, geoarheologie, protecția patrimoniului geologic, coordonator de proiecte naționale și internaționale. diana.persa@igr.ro

 

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Oana Gabriela Sebe
Cercetător Științific

Domenii de activitate: muzeografie, micropaleontologie, biostratigrafie, petrologia rocilor carbonatice, paleoecologie. oana_sebe@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Nicolae Călin
Cercetător Științific

Domenii de activitate: muzeografie, mineralogie, mineralogeneza pegmatitelor, geochimie, analize de difracție de raze X în pulberi, evoluția rezervoarelor de hidrocarburi.

nicolae_cln@yahoo.com  

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Peter-Istvan Luffi
Cercetător Științific

Domenii de activitate: muzeografie, petrologie.

peter.luffi@gmail.com

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Monica Macovei
Cercetător Științific

Domenii de activitate: arheometrie,  muzeografie, mineralogie, metalogenie, difractie raze X.

macoveimonica@yahoo.com  

?php echo $value->post_title; ?>

Rodica Prică
Asistent cercetare

Domenii de activitate: hidrogeologie, geotermie. rodica.prica@gmail.com

?php echo $value->post_title; ?>

Crușoveanu Simona
Asistent cercetare

Domenii de activitate:  muzeografie,  gestionare activităti comerciale, operare baze de date, biostratigrafie, petrologia rocilor carbonatice

?php echo $value->post_title; ?>

Ghinescu Eduard
Asistent cercetare

Domenii de activitate: mineralogie, metalogenie, petrologie, muzeologie, educatie

ghinescu.edi@gmail.com  

?php echo $value->post_title; ?>

George Cătălin Simion
Asistent cercetare

Domenii de activitate:  GIS, sedimentologie, modelare 3D, muzeografie, mineralogie.

catalin.simion@usa.com  

?php echo $value->post_title; ?>

Pantia Adrian-Iulian
Asistent cercetare

Domenii de activitate: Mineralogia silicaților, mineralogeneza skarnelor, petrologie magmatică, cristalografie, muzeografie, educație.

adrian.pantia@igr.ro  

?php echo $value->post_title; ?>

Barbu Ioan Emil
Asistent cercetare

Domenii de activitate: petrologie sedimentara, sisteme depozitionale, GIS, mineralogie, petrofizica, muzeografie

 ioan.barbu@igr.ro  

?php echo $value->post_title; ?>

Călin Alexandru Gabriel
Asistent cercetare

Domenii de activitate: paleoxylologie, palinologie, paleoclimatologie, paleoecologie, paleobiogeografie, paleogeografie, stratigrafie, petrologie sedimentară, muzeografie, educație.

?php echo $value->post_title; ?>

Ramona Bălășcuță
Ref. de Sp. Marketing - Responsabil Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:  Marketing, Relatii Publice, Mass- Media,  Organizare evenimente, Monitorizare aparitii publice, Gestionare reprezentativitate publica, Elaborare de concepte si materiale publicitare, Consiliere de tip PR, Contracte si protocoale in sfera de activitate.

ramona.balascuta@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Marilena Constantin
Specialist Marketing-Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:  Marketing si management, Statistici trafic muzeal, Studii,analize si tinte de piata,  Promovare si gestionare activitati educationale, Organizare evenimente

elvira_const@yahoo.com  

 

?php echo $value->post_title; ?>

Alina Mercan
Asistent cercetare

Domenii de activitate: Hidrogeologie GIS

mercan_alina@yahoo.com    

?php echo $value->post_title; ?>

Constantina Cipirian
Cercetător Științific III

Domenii de activitate:        Mineralogie (mineralogia silicei), metalogenie, vulcanologie, geologie generală, protecția mediului, educație. cconstantina@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Dumitru Adrian George
Muzeograf

  Domenii de activitate: muzeologie, conservare, patrimoniu si turism, protejare  patrimoniu mobil, arheologie preistorica (paleolitic-neolitic), activitati de inventariere, inregistrare si conservarea bunurilor culturale din patrimoniu muzeal istoric si arhivistic.

?php echo $value->post_title; ?>

Filiuță Andra-Elena
Asistent de Cercetare

Domenii de activitate: Mineralogie, mineralogeneza skarnelor, petrologie endogenă, muzeografie, educație.

f.e_andra@yahoo.com  

?php echo $value->post_title; ?>

Dan Predescu
Tehnician I

Domenii de activitate: Grafica publicitara si  design expozitional

dan.predescu07@gmail.com  

?php echo $value->post_title; ?>

Dedu Daniel
Tehnician II

Domenii de activitate: Administrare partimoniu muzeal

?php echo $value->post_title; ?>

Ionescu Doru
Manager clădiri

Domenii de activitate: Organizare si supervizare functionalitate spații. Evaluare eficiență  și siguranță clădiri.

?php echo $value->post_title; ?>

Georgeta Boboc
Îngrijitor spațiu

Domenii de activitate: întreținere interioară și exterioară spații.

?php echo $value->post_title; ?>

Constantinescu Mihaela
Îngrijitor spații

Domenii de activitate: întreținere interioară și exterioară spații.

?php echo $value->post_title; ?>

Ștefania Fota
Gestionar

Domenii de activitate: activități comerciale, evaluare stocuri de mărfuri, asigurare acces vizitare

?php echo $value->post_title; ?>

Ștefan Dragoș Ionel
Gestionar

Domenii de activitate: asigurare acces vizitare, evidenta gestiune stoc marfa

?php echo $value->post_title; ?>

Dr. Călin Ricman
Cercetător Științific I

Domenii de activitate: muzeologie, conservare si protejare a patrimoniului national geologic, petrologie, geologie structurala, geocartografie, terenuri metamorfice, Carpatii Meridionali si Apuseni, arheometrie, geoecologie.

calin.ricman@yahoo.com    

?php echo $value->post_title; ?>

Szabo Robert
Asistent de Cercetare

Domenii de activitate: mineralogie, geodiversitate, conservarea patrimoniului național geologic, petrologia domeniului metamorfic, investigații și analize laborator, cristalochimie, muzeologie educație. robert.szabo@yahoo.com

?php echo $value->post_title; ?>

Torcărescu Bogdan-Alexandru
Asistent de Cercetare

Domenii de activitate: Paleontologie, Vertebrate Cuaternare, Mamuți, Mamifere, Muzeografie, Educație E-mail: torcarescubogdan@yahoo.com